Rena Effendi
Antrepo No.3

1977, Bakü. Bakü'de yaşıyor.

Rena Effendi'nin fotoğrafları, uluslararası kapitalizmin sorunlarını -kentleşme, çatışma sonrası toplumların çöküntüsü, yolsuzluk- gündelik hayatın merkezindeki dirençle çekincesiz biçimde birleştiriyor.
Boş Hayaller: Boru Hattı Boyunca Yaşanan Hayatların Bir Tarihi (2002-2007) başlıklı fotoğraf dizisi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını izleyerek petrol endüstrisinin insanların yaşamı üstündeki etkisine odaklanıyor. Dünyanın en uzun ikinci hattı olan 1.700 kilometrelik bu ham petrol boru hattı, Hazar Denizi'ndeki petrol yataklarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki limanı Ceyhan'la birleştiriyor. Hat, tüm Kafkaslar bölgesi için, ama özellikle de topraklarından geçtiği üç ülke için (ayrıca yapım aşamasında safdışı bırakılan Ermenistan, dördüncü ülke oluyor) çok büyük bir jeopolitik öneme sahip. Boru hattı ABD ve Batı Avrupa'nın ciddi katkısıyla yapıldı ve pek çoklarınca Rusya'nın bölgedeki etkisinin azaldığının bir işareti olarak görülüyor.
Fotoğraflar altı yıllık bir zaman zarfında, boru hattının yapımını ve 2006'daki açılışını kapsayacak biçimde çekildi. Belgesel fotoğraflar, uluslararası kapitalizmin çalışmalarının çatışma durumlarında yarattığı yıkımı, yan etkilerine karşı her gün gösterilen direnişi ve petrol dolarlarıyla beslenen muğlak ilerleme vaatlerini gösteriyor.