Lidia Blinova
Antrepo No.3

1948, Almatı | Almaty-1996, Almatı|Almaty

Lidia Blinova'nın El Süsleri (1995) adlı fotoğraf dizisi, sanatçının kendi elinin, siyah bir arkaplan önünde on değişik pozisyonda süsler yapmasını gösteriyor. Mimarlık ve heykel eğitimi gören, oyun ve beceri kuramları, dilbilim ve şiir üzerine incelemeler yapan Blinova, sanatsal araştırma ve yaratıcılık için bedeni bir araç olarak değerlendirdi ve ellerini plastik sunum için yeni olanaklar yaratmak için kullandı. Sanatçının elleri yapıtlarında şifresi çözülmesi gereken bir işaret dili kullanıyor gibi, ama El Süsleri bir alfabe değil. Dekoratif ve düzleşmiş yaşam algısına ironik bir alternatif, Kazakistan ana akım dekoratif resmine bir yanıttır. Aynı zamanda da sanatçının eşi Rustam Khalfin'in yaşamı boyunca sürdürdüğü projesi "pulota"nın karşılığı. Blinova ve Khalfin sık sık birlikte çalışır, Kazakistan'da öncü performans projeleri yaratırlardı, El Süsleri de Khalfin'in "pulota"sının değişik versiyonlarıyla birlikte sergilenmişti. Ancak "pulota", parmaklar sıkı sıkıya kapalı olduğunda geride kalan boşluğu araştıran basit bir plastik nesneyken, Blinova'nın parmakları tuhaf bir biçimde canlıdır ve uçucu şekiller ve boşluklardan bir repertuar yaratır.