Anna Boghiguian
Antrepo No.3

1946, Kahire. Kahire'de yaşıyor.

Anna Boghiguian, görsel sanat, müzik, ekonomi ve siyasal bilimler eğitimi almış bir sanatçı ve yazar. Desen ve resimden oluşan yapıtı, görüntüyle ses arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran çokdisiplinli deneylerden etkilendi. 1960'ların sonlarında kent seslerine dayanan müzik parçaları besteledi ve bunların resmini yaptı. Sanatçı sık sık gezilere çıkıyor; farklı kentlerin hızları, yapıtının çok önemli bir yönünü oluşturuyor.

Tarihin Kıyılarında Bir Şair (Konstantinos Kavafis) (2009), Yunan şairi Konstantinos Kavafis'in (1863-1933, İskenderiye) yaşamı ve yapıtını konu alan desen ve suluboyalardan oluşuyor. Boghiguian şairin yaşamını "görselleştirmekle" yetinmiyor. Helenist geleneğin yeniden yorumlanmış izlekleriyle (Markus Antonius, Dionysos ve Adonis mitleri, nostalji temaları, homoerotik duyusal hazlar ve İskenderiye'den kent manzaraları) yaratılan bir imgelemi kullanarak onun yapıtını resme aktarıyor. Desenlerin anlatısı kronolojik olarak ilerler gibidir, ama sessizce örülmüş bölümler (şairin doğduğu ev, ailesi, Dionysos miti, şair Ahmed Şevki'yle tanışma, İskenderiye, Markus Antonius) sürekli olarak gerçekle kurguyu birleştirir ve geçmiş, bugün ve mitsel zaman arasında gidip gelir. Tıpkı Kavafis'in şiiri gibi Boghiguian'ın desenleri de geleneği bir çıkış noktası olarak alıyor ama onun konformizminden koparak silbaştan yaratıyor. Bunu da parçalarına ayırarak ve "veriselliğini" şiire dönüştürmek için yapıyorlar.