KP Brehmer
Antrepo No.3
Tütün Deposu 1 & 2
Feriköy Rum Okulu

1938, Berlin-1997, Hamburg

KP Brehmer'in sanatsal araştırmalarının özünde, sanatın, görsel bir eşleme ve istatistik sistemini kullanarak siyasal eylem aracı olma potansiyeli yatar. Brehmer 1970'lerde çağdaş toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmelerin sonuçlarını eleştirel bir biçimde yorumlamak için, istatistikleri ve verileri görselleştirmenin bir yöntemini geliştirdi. Grafik çalışmalarını sık sık numaralandırmadan çoğaltarak, ticari sanat sisteminin dışında serbestçe dolaşımda olmalarına izin verdi. Brehmer'in 1968-1980 arası yapıtlarından yapılmış bir seçki, hisse senedi borsasında alım-satım, çinko ve patatesin fiyatı, ABD siyasetinin uluslararası etkisi ve Vietnam Savaşı gibi geniş bir yelpazede yer alan araştırma konuları hakkında eleştirel bir bakış açısı sunuyor.

Bir İşçinin Ruhu ve Hissiyatı (1978-1980), psikolog-araştırmacı Rex Ford B. Hersey'nin, üretim süreci sırasında işçinin ruh hali üstüne yaptığı araştırmayı çıkış noktası olarak alıyor. Hersey'nin kıstaslarını bir yılı aşkın bir süre izleyen ve farklı ruh halleri için belirli birer renk kullanan KP Brehmer, zamanın geçişiyle birlikte ruh hali ve mizaç skalasını gösteren bir grafik geliştirdi. Bu araştırma, seçilmiş tek bir işçinin duygusal yaşamına ve dolaylı olarak da yaptığı işin doğası ve koşullarıyla ilgili tutumuna dayanıyor. Bugün emek piyasası ve toplumsal hakların kısıtlanmasına yönelik neoliberal belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Brehmer'in yapıtı, emeğin temel koşullarının, kapitalist mantığın verimliliğinin ötesinde sorgulanması gereğini öne çıkarıyor.