Bureau d'études
Antrepo No.3

1998'de, Paris'te kuruldu. Paris'te yaşıyorlar.

Bureau d'études, 1998'de sanatçı ikilisi Léonore Bonaccini ve Xavier Fourt tarafından kurulan bir medya kolektifidir. İnternet için düşünülmüş karmaşık grafik tablolar kullanarak finans ve dünya yönetişiminin gizli küresel yapılarını ortaya çıkarmakta, bilimsel ve bilişsel bir hassasiyet kullanarak, yinelenen yapıları ve bağlantıları resmileştirmektedirler.

Çağdaş Batı demokrasilerindeki bilgi fazlası, bütünü kavrama ya da işin özüne inme ihtimalini ortadan kaldırma eğilimindedir. Bureau d'études, karmaşık harita projeleri aracılığıyla medyada, bilim dünyasında, askeri ya da endüstriyel komplekslerde ve çoğu zaman bunların hepsini içeren beklenmedik ama çok anlamlı şirketlerdeki farklı baskı ve yönlendirme sistemleri arasında görülen koşutlukları ve sistemik yakınlıkları araştırıyor ve ortaya çıkarıyor. Bu haritalar normalde dağınık ve zor bulunur halde olan bilgiyi görselleştirir ve parçaları birleştirerek, gündelik gerçekliği biçimlendiren güç mücadelelerini ve etkileri tutarlı bir resim halinde sunar. Terörün Yönetimi (2009) "geride kalan" gizli orduların ve onların başlıca operasyonlarının tüm dünyada 1950'lerden bu yana birbirlerine nasıl bağlı olduğunu gösteren bir haritayı ve bunun analizini sunuyor. Harita, farklı araştırma, diplomasi, istihbarat ve ordu yapılarının oluşturduğu ittifakları ve bunların yarattığı "gerilim stratejisi"nin dünya yönetişimindeki etkisini çok ciddi bir biçimde ortaya koyuyor.