decolonizing.ps
(Sandi Hilal | Alessandro Petti | Eyal Weizman)
Feriköy Rum Okulu

by Sandi Hilal | Alessandro Petti | Eyal Weizman
Sandi Hilal       
1973, Beytüllahim. Beytüllahim'de yaşıyor.
Born in 1973, Bethlehem. Lives in Bethlehem. 
Alessandro Petti       
1973, Pescara. Beytüllahim'de yaşıyor.
Born in 1973, Pescara. Lives in Bethlehem.
Eyal Weizman  
1970, Hayfa. Londra'da yaşıyor.
Born in 1970, Haifa. Lives in London.

Decolonizing.ps, Filistin'in geleceğiyle ilgili bir "spekülasyon alanı" açma ve doğrudan İsrail denetiminden çıkmış ya da çıkacak yerler için yaratıcı ve pratik planlamayı cesaretlendirme gereksiniminden doğdu. Grup, işgal mimarisinin yeni kullanımlara açılmasının yollarını araştırıyor ve İsrail yerleşimlerinin ve askeri üslerinin "parselleme", "topraklama", "birleştirme" ya da "dübelleme" gibi farklı kavramsal yaklaşımlarla dönüştürmek için bir el kitabı oluşturmuş durumda.

Geri Dönüşler (2009) adlı enstalasyon, geri dönüşle ilgili geniş bir siyasal, toplumsal ve kültürel uygulama yelpazesini gözler önüne seriyor. Bugünkü geri dönüşler, iki yer -sığınılan yerle başlangıç yeri- arasındaki karmaşık ilişkiyi gözetme girişimleriyle tanımlanıyor. Duvara monte edilmiş Sömürgeden Çıkarma Kılavuzu, İsrail devletinin kurulmasından bu yana yaratılmış fiziksel gerçeklikleri tanıyan, onlara karşılık veren, meydan okuyan ve onları yok eden geri dönme biçimlerini araştırmaya katkıda bulunuyor. Modüler oluşu sayesinde "olasılık parçaları" tarafından özgürleştirilmiş mimari için bir potansiyel yaratıyor, çatışmanın "çözüm"üne yönelik siyasal terimlerin yerine de yine bu sayede akışkan ve uyarlanabilir öneriler konabiliyor.