Shahab Fotouhi
Antrepo No.3

1980, Yadz. Tahran ve Frankfurt'ta yaşıyor.

Shahab Fotouhi'nin çalışmaları sıklıkla gündelik olaylar ve siyasi gelişmelere yer veriyor ve popüler kültürden, sanat tarihinden ve kolektif hafızadan yararlanıyor.

Nükleer Bomba Sığınağı Taslağı (No.?137) (2005-09), Fotouhi'nin son derece gerilimli konuları oyuncu bir yaklaşımla ele alışını gösteren bir heykel enstalasyonu. Büyük bir plastik mantar, içinde gökkuşağı renklerinde neonlarla ışıklandırılmış bir merdiven bulunan metal bir kafesin üstünde duruyor. Mantar görünüşte masumane ve çizgi filmleri çağrıştırıyor, ama bir yandan da atom bombası mantarını andırıyor; yapıtın adı radyoaktif serpintiden korunma iması yaparken, kötücül ve tehditkâr formu, çeşitli biçimlerde savaş paranoyasından beslendiğine işaret ediyor. Simgesel bir dili ikonlaşmış minimalist heykellerle birleştiren Nükleer Bomba Sığınağı Taslağı (No. 137), son tahlilde tanımlanmaya karşı direnen çeşitli çağrışımları tetikliyor.