İnci Furni
Antrepo No.3

1976, Bursa. İstanbul'da yaşıyor.

İnci Furni'nin çizim, resim, heykel ve enstalasyonları, çağdaş Türkiye toplumuna dair güncel meselelere ve toplumsal cinsiyetin inşasına eğiliyor. Mesela, besbelli dişi olan Robot (2007), bir makineyle bir toplumsal organizmanın melezi bir teneke heykel. Furni, ideal kadını sokaktan bulunmuş bir bacayla altın bir Türk bayrağının önünde görselleştirirken, idealindeki kadını, Galatea'yı şekillendirmek için fildişi kullanan heykeltıraş Pygmalion aracılığıyla Yunan mitolojisine gönderme yapıyor. Bu güçlü sembolik dil, sanatçının Türkiye'nin hızlı toplumsal dönüşümüne dair öznel yorumlarını görselleştiren büyük ebatlı resimlerinde de görülüyor.
Furni, Ruh'ta da (2007-2009) çağdaş Türkiye kültüründeki farklı toplumsal cinsiyet kimliği kalıplarını gözlemlemeye duyduğu ilgiyi devam ettiriyor. Pamuk üzerine yaptığı resimler, Orta Doğu'daki kadınların yaşamlarına dair güncel stereotipleri duyarlı bir şekilde yakalıyor. İdeal Türk kadınının yapıbozumuyla ilişkilenen hilal ve yıldız resimleri, başörtülü ve başörtüsüz popüler kadınlar, siyasi meselelerin provokatif illüstrasyonları, efsaneler ve reklamlar, toplumun kural koyucu söylemine meydan okuyor. Dini, ataerkil ve heteroseksüel klişeleri aşırıya götürerek, Furni eğlenceli ve ilişkisel bir sembolik düzensizlik alanı açıyor.