Igor Grubić
Feriköy Rum Okulu

1969, Zagreb. Zagreb'de yaşıyor.

Sanatçı ve aktivist Igor Grubić post-komünizmden neoliberalizme "geçiş" yapan toplumlarda çoğunlukla dayatılan resmi anlatıların gerçekliklerine odaklanan çokdisiplinli çalışmalar ortaya koyuyor.
Doğu Yakası Hikâyesi (2006-08) adlı proje Belgrad (2001) ve Zagreb'de (2002) gerçekleşen ilk Eşcinsel Onur Haftası (Gay Pride) kutlamalarında vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen şiddet saldırılarına değiniyor. Sanatçı her iki başkentte de şiddet eylemini takip eden "kamusal alanı temizleme ve kurtarma" girişimlerine cevap olarak bir video belge arşivi oluşturmuş. Söz konusu olaylar ve bu olaylara dair belgeler, toplum içinde Öteki'ye yönelik şiddetin adının daha iyi konulması için bir çıkış noktası olarak kullanılıyor. Sanatçı, bir kısmı Eşcinsel Onur Haftası kutlamalarında yer almış olan dansçı ve koreografları, belgelenen olayları Zagreb'de çoğu kutlamaların yapıldığı asıl mekânlar olan kamusal alanlarda yeniden yorumlamak üzere davet etmiş. Bu alışılmadık "koreografiler" Zagreb'in görünürde sakin sokaklarını yabancılaştırıyor ve savaş sonrası Yugoslavya bağlamında cinsel azınlıklara yönelen şiddet, etnik azınlıklara karşı sözde bastırılmış olan nefretin temsilcisi olarak ortaya çıkıyor.

Cinsel azınlıklara yönelik hoşgörüsüzlük, geçişin gündelik gerçekliğini sorgulanabilir kılıyor ve durağanlık ve gerilemeyi, liberal demokratik bir kamusal alan ile neoliberal pazar ekonomisinin ilkelerini aynı kefeye koymanın kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya koyuyor.