Margaret Harrison
Antrepo No.3

1940, Yorkshire. Cumbria'da yaşıyor.

Margaret Harrison'un estetikle onun daha geniş toplumsal bağlamı arasındaki ilişkiyi incelediği yapıtı, cinsel kimliğin ve gücün temsilini ele alan feminist sanatın köşetaşlarından biridir. Harrison 1970'te London Women's Liberation Art Group'u (Londra Kadın Özgürlüğü Sanat Grubu) kurdu. 1971'deki ilk kişisel sergisi popüler kültür ikonlarının desenlerini içeriyordu, cinsiyetleri belirsiz ya da değiştirilmişti; sergi "hakaret" içerdiği gerekçesiyle polis tarafından kapatıldı.
Harrison'un çalışmaları çoğu zaman çalışma ekonomisi içinde kadınların konumuyla ilgilenir. Evişçileri (1977-1978) adlı belgesel enstalasyon, siyasi söylemi daha doğrudan etkileyebilmek amacıyla, İngiltere'de Eşit Ücret Yasası yürürlüğe girdiğinde başlatıldı. Evişçileri evden çalışan ve sendika üyesi olmayan kadınların durumuna bakıyor ve ev işçileriyle ilgili vaka incelemelerini, işçi hareketiyle ilgili gazete kupürleri ve tarihsel verilerle yan yana getiriyor. Proje için gerçekleştirilen araştırmaların çoğu, ev işçilerini sendikalaştırmak için kampanya yapan Sendika görevlisi Helen Eadie'yle birlikte gerçekleştirildi. İşçileri yönlendirme ve işçi hareketinin önünü kesme aracı olarak dış kaynak kullanımı ve sermaye hareketlerinin giderek daha fazla kullanıldığı bir dönemde Harrison, işçi ve kadın hakları için mücadele etmenin tek etkili yolu olarak siyasal eylemi ve güçlü bir siyasal söylemi savundu.