Sharon Hayes
Antrepo No.3

1970, Baltimore. New York'ta yaşıyor.

Sharon Hayes, sanatsal ve aktivist pratiğinde performansı ve performansa dair belgeleri bir eseri canlandırmanın ona dair belgeleri bilinçli bir şekilde oluşturmak anlamına geleceği biçimde kullanıyor. Sanatçı belli bir bağlamdaki siyasi eylemlerin tarihi üzerine yaptığı araştırmalara dayanarak, protesto, konuşma ya da kamusal alanda yapılan gösteriler gibi eylemleri birer performans olarak sahneliyor ve bunları (film, tiyatro, antropoloji, dilbilim, gazetecilik ve gündelik sohbetler gibi) farklı çerçevelerde sunuyor.

Seni Sevdiğimi Bilmiyordum (2009) kolektif siyasi ve toplumsal kimliklerin inşa edildiği koşulları inceleyen, mekâna özgü, ortak çalışmaya dayalı bir performans ve enstalasyon. Sanatçının kamusal söz edimlerinin bir haritasını çıkarma yolundaki sürekli çabalarından güç alan çalışma, söz ediminin aşkta ve siyasette nasıl anlam ürettiğini araştırıyor. Toplumsal cinsiyet ve siyasi arzunun dışavuruluş biçimlerini, kamusal sözün toplumsal olarak dayatılmış heteronormativite ve siyasi baskı bağlamında sahip olduğu özgürleştirici imkânlarla olan ilişkisini ele alan bu çalışma, İstanbul'dan, "küresel ve yerel kamusal alan"a dair düşüncelerin keskin bir karışımını ortaya koyan çeşitli kamusal söz edimlerinde yer alan katılımcılarla birlikte gerçekleştirilmiş. Sanatçı özellikle metinlerin küresel imgeleminin, kendi deyimiyle hiçbiri "maddi ekonomik ve ideolojik bağlılıklardan bağımsız bir akış içinde olmayan, ve her biri çeşitli yerel bağlamların zaman zaman içinde zaman zaman da dışında akan" söz, cümle ve imgelerinin durmaksızın bir siyasi mücadeleler yığınına dahil olma biçimleriyle ilgileniyor.