Hamlet Hovsepian
Tütün Deposu 1 & 2

1950, Aşnak. Aşnak'ta yaşıyor.

Hamlet Hovsepian film ve video, performans sanatı, arazi sanatı ve soyut dışavurumcu resim alanlarında çalışıyor. 1978-1980 arasında Moskova'da yaşayan ve çalışan Hovsepian, Rus başkentindeki estetik avangardla yakın bir ilişki kurdu ve ilk sergisini burada düzenledi. Ancak Ermenistan'a döndükten sonra bu yalnız sanatçının çalışmaları Erivan'dan çok da uzak olmayan Aşnak köyünde ve etrafında konumlandı; burası sanatçı için hem deneysel bir laboratuar, hem de toplumun normlarına ve uzlaşılmış görgü kurallarına karşı durabildiği bir cephe.

Normalliğin ve günlük edimlerin baskıcı yanı, Hovsepian'ın, başlıklarındaki basit edimleri kaydeden kısa filmleri Düşünür (1975-1976), Esneme (1975), Kaşınma (1975), Baş (1975) ve İsimsiz'de (1976) anti-hümanist bir ciddiyet kazanıyor. Edimlerden bazılarının neredeyse absürt olmasına ya da abartılı bir biçimde sunulmasına rağmen, filmlerin yaklaşımı ham ve doğrudan. Neredeyse soyut sunumun ritmi ve hareketi, akıl ve varlığın sınırlarını ortaya koymayı başarıyor, görünürde kenarda kalmış zamansal ve coğrafi bir bağlamın üstesinden öyle bir güçle geliyor ki, eleştirmen Georg Schöllhammer'in vurguladığı gibi "Hovsepian'ı, New York'un yeraltının da ait olduğu bir soyağacına yerleştiriyor."