Donghwan Jo & Haejun Jo
Antrepo No.3

Haejun Jo      
1972, Jeonju. Seul ve Berlin'de yaşıyor.
Born in 1972, Jeonju. Lives in Seoul and Berlin.
Donghwan Jo
1934, Jeonju. Jeonju'da yaşıyor.
Born in 1934, Jeonju. Lives in Jeonju.

Sanatçı Haejun Jo'yla, yine sanatçı olan babası Donghwan Jo'nun işbirliği 2002'de başladı. Babasının Batı sanatıyla ilk kez, 1927'de Japonya'da düzenlenen bir Fransız sanatı sergisinin kataloğu sayesinde tanıştığını öğrenen Haejun Jo, babasının yaşamı, sanat ve siyaset üzerine görüşleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir işbirliği başlattı. Ortak çalışmaları, küresel modernizmin yayılması ve Soğuk Savaş sırasındaki jeopolitik endişeler arasındaki gerilimleri ele alıyor.
ABD Ordusu ve Baba - Belgesel Çizim Dizileri (2002-2009) baba Jo'nun Kore Savaşı anılarına dayanıyor ve 1945-1959 dönemini temel alan desenler ve metinler içeriyor. Çalışma Donghwan Jo'nun çocukluğuyla başlıyor; babası Hokkaido'da askerlik yapıyor, Donghwan Jo da bir çocuk olarak ilk kez Amerikan askerlerini görüyor; ardından Donghwan Jo'nun 1959'da bir Amerikan askeri olarak "Amerikan Kara Kuvvetleri Kore Destek Birliği"nde askerliğini yapmasıyla sürüyor.
Müthiş Baba - Sözlü İfadeler Çizim Dizisi (2005), Güney Kore sanat tarihinin ihmal edilmiş bir bölümüne, bir grup sanatçı ve eylemcinin daha özerk kültürel üretim için mücadele ettiği 1980-1990 yılları arasına odaklanıyor. Bu dizi sansür konusunu ele alıyor ve "popüler sanat" hareketinin öncüleri olan farklı sanatçıların yeniden anlattığı yirmi iki hikâyeden oluşuyor.