Alimjan Jorobaev
Feriköy Rum Okulu

1962, Bişkek. Bişkek'te yaşıyor.

Alimjan Jorobaev, Sovyet-sonrası ülkelerde 1990'ların başından beri, SSCB'nin yıkılması ve yeni bağımsız devletlerin kurulmasıyla sürekli bir değişim yaşayan sanatçı kuşağından. Komünizmin Serapları (1995-2005) adlı çalışmasında da görüldüğü gibi, fotoğrafları sıklıkla Sovyet döneminin kalıntılarına odaklanıyor.
Bişkek Şehir Merkezi Meydanı'nda Namaz Kılan İnsanlar (1982-2005) başlıklı siyah-beyaz fotoğraf dizisi, askerin ve devletin gücünün kendini gösterme biçimleriyle kamusal alanda dinin giderek artan varlığı arasındaki bağlantıya bakıyor. Bu görüntüleri anlamak için tarihten alınacak dersler çok önemli -bunlardan birinde Lenin'in devasa bir heykelinin etrafındaki işçiler görülüyor, heykeli dikmeye değil indirmeye çalışıyorlar, ama fotoğraftan ne yaptıkları tam olarak anlaşılmıyor. Ana meydandan alınıp Devrim Müzesi'nin hâlâ bulunduğu binanın arka tarafındaki parka taşınan ve Amerikan Üniversitesi'nin önündeki Marx ve Engels heykellerinin yanında duran Lenin heykeli, artık bir turist atraksiyonu. Jorobaev'in, komünist lidere arkasını dönmüş namaz kılan insanları gösteren fotoğrafları, Sovyet kolektivizmi düşüncelerinin yerini kimlik politikalarının ve ulus olma saplantısının nasıl aldığını gösteren, düşündürücü bir tarihsel kayıt.