KwieKulik
(Zofia Kulik tarafından sunuluyor)
Feriköy Rum Okulu

Zofia Kulik
1947, Vrotsvav. Varşova'da yaşıyor.
Przemyslaw Kwiek
1945, Varşova. Varşova'da yaşıyor.

Zofia Kulik ve Przemyslaw Kwiek 1971'den 1987'ye kadar KwieKulik adlı bir sanatçı ikilisi olarak birlikte çalıştılar; çeşitli arşivler, filmler, nesne enstalasyonları ve performanslar gerçekleştirdiler. Özel yaşama alanlarında sanatla hayat arasındaki sınırları sürekli ortadan kaldırdılar; kendi "yeraltı" laboratuvarlarında düzenledikleri bir dizi konuşma, film gösterimi ve sergi sonucunda 1975 yılında kendi kendini örgütleyen PDDiU adlı mikro-kurum ortaya çıktı.
KwieKulik ikilisi, oğullarının doğduğu 1972 yılından 1974'e kadar Dobromierz ile Etkinlikler üzerinde yoğunlaştı. Aynı zamanda arşiv ve performans nitelikleri taşıyan proje çok sayıda slayttan oluşuyordu (700 renkli ve 200 siyah-beyaz). Eylemleri, çalışmalarının önemli bir teorik boyutunu oluşturan mantık, dilbilimsel gösterge kuramı, praksiyoloji ve matematiksel hesaplamaların analizine dayanan, titizlikle planlanmış bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkıyordu. Bu araştırma, çocuğun ve evdeki nesneler gibi çeşitli unsurların tuhaf ve çoğunlukla da rahatsız edici düzenlemelerin bir parçası haline geldiği bir plan taslağına dönüştü. Dobromierz'in bir nesne-çocuğa dönüştürüldüğü izlenimini edinmek kaçınılmaz; ancak çocuğun canlı bir malzeme olarak ele alınışı, KwieKulik'in bir yandan sanatla hayat arasındaki sınırları ortadan kaldırma olanağını keşfe çıkan, öte yandan da Polonyalı mimar Oskar Hansen'in Açık Biçim kuramına dayanan çalışmaları bağlamında değerlendirilmeli.

Zofia Kulik, Dobromierz ile Etkinlikler arşivini yeniden yorumlayarak, hem bu kilit çalışma hem de bu çalışmanın içerdiği ebeveynlik, önceden belirlenmiş toplumsal roller, toplumsal normlar ve varoluşa dair farklı bir bakış üretebilen radikal bir sanat deneyinin konumu gibi kaygılar üzerinde duruyor.