Siniša Labrović
Feriköy Rum Okulu

1965, Sinj. Zagreb'de yaşıyor.

Siniša Labrović farklı performatif stratejileri kullanarak izin verilenin sınırlarını zorluyor ve sanatçı, izleyici ve sergi bağlamının birbirine olan bağımlılıklarına meydan okuyor. Lisansüstü Eğitim (2009), "kişisel gelişim" ve "nasıl yapılır" kitaplarının söylemini kullanıyor ve bunu eğitim alanına aktarıyor. Ancak burada sözü edilen eğitim, tipik suçların ABC'sini öğretiyor. Bu kitap 2008'de Zagreb'de, değişik suç alanlarından "uzman"ların uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan suçlular arasında "görgü kuralları"na dek pek çok konuda gerçekleştirdiği bir dizi atölye şeklinde düzenlenen Lisans Eğitiminin devamı niteliğinde.
Labrović, postendüstriyel toplum bağlamında, işçinin çalışma becerilerinin her yönüyle gelişmesini ve artan bir "esneklik"i zorunlu koşan "yaşam boyu eğitim"e yönelik pazar ve sınıf taleplerini sorguluyor. İş, siyaset ve suç arasındaki giderek bulanıklaşan sınırları ironik bir dille ele alan kitap, borç tahsilatı ve dükkân soygunundan devlet-özel sektör ortaklıkları geliştirmeye, yolsuzluğa ve adam kayırmaya kadar çeşitli konularda genel bir bakış sunuyor. İroni en uç noktasına kadar taşınıyor. Lisansüstü Eğitimin cesur yaklaşımı, eğitim sisteminin doktrinini izliyor: fırsatçılık, rekabet, aldatmaca ve son derece ayrıntılı görgü kuralları aracılığıyla insanları yerleşik düzen içinde (az ya da çok) başarılı bir uşaklığa hazırlamak. Kitap, ticari ve toplumsal başarının önkoşulunun yasadışı davranışlar olduğunu söylüyor.