Signs of Conflict: Political Posters of Lebanon's Civil War (Çatışma Belirtileri: Lübnan İç Savaşı'ndan Siyasi Afişler bir Zeina Maasri projesi)
Antrepo No.3

Çatışma Belirtileri:
Lübnan İç Savaşı'ndan Siyasi Afişler
(1975-1990)
[Bir Zeina Maasri projesi]
Signs of Conflict:
Political Posters of Lebanon's Civil War
(1975-1990)
[a project by Zeina Maasri]
1973, Beyrut. Beyrut'ta yaşıyor.
Born in 1973, Beirut. Lives in Beirut.

Çatışma Belirtileri: Lübnan İç Savaşı'ndan Siyasi Afişler, Lübnan'ın savaş zamanı çatışmalarının karakteristik bir özelliği olarak siyasi söylemin görsel kültür içinde yer alma biçimlerinin izini sürüyor. 1975'ten 1990'a kadar Lübnan'daki iç çatışmada yer alan farklı fraksiyonlar, siyasi parti ve hareketler taraftarlarını harekete geçirmek ve davalarına kamusal destek sağlamak için sokakları posterlerle doldurmuştu. Beyrut Amerikan Üniversitesi Mimari ve Tasarım Bölümü'nde doçent olan Zeina Maasri, kendine özgü estetiği ile hakim siyasi çatışmaların anlatısını açığa çıkardığı ve aynı zamanda Arap görsel kültürüne ışık tuttuğu düşüncesiyle 200'den fazla görsel belgeyi topladı ve sınıflandırdı. Bu proje aynı zamanda yerel sosyoekonomik ve mezhep kaynaklı mücadelelerin siyasi söylemleri ve bunların ikonografisini nasıl şekillendirdiğini de inceliyor.

1975'ten 1990'a kadar süren savaşın görsel bir kronolojisini sunan bir enstalasyon olan Grafik Kronolojiler (2009) daha önce Ashkal Alwan tarafından gerçekleştirilmiş (Beyrut, 2008) geniş kapsamlı bir serginin bir bölümünden oluşuyor. Ashkal Alwan'ın bu çalışması Zeina Maasri'nin Duvarın Ötesinde: Lübnan İç Savaşı'ndan Siyasi Afişler (2009) başlığıyla yayımlanan araştırmasının da çıkış noktası olmuş. Proje, siyasi posterleri karmaşık bir simgesel mücadelenin alanı olarak tanımlarken, çatışmanın çok katmanlı bir kronolojisini ortaya koyuyor.