Nevin Aladağ
Antrepo No.3

1972, Van. Berlin'de yaşıyor.

Nevin Aladağ'ın çalışmaları biçem olarak hem belgesel, hem de şiirsel; toplumsal ve kültürel kimlikleri ortaya çıkarmak için kendini doğal, kentsel ve sanatsal gözlemin kesişim noktasına konumlamaya çalışıyor. Aladağ göçmen yaşamıyla ilgili sorunlara eğiliyor, ama "kültürlerin çatışması" gibi yorgun bir kavramla kategorize edilmeyi ve çokkültürlülüğün yerleşik klişelerine boyun eğmeyi reddediyor. Bunun yerine, sürekli değişen bir dizi bakış açısını kullanarak, ikiliğin değil evrimleşen bir deneyim çoğulluğunun yarattığı farklılığın ince dışavurumlarını arıyor.

Şehir Sesi I, II, III (2009), kolaj benzeri bir yapı içinde farklı ses ve görüntü fragmanlarını bir araya getiriyor ve uçucu kentsel gerçekliğin izlenmesinde şiirsel bir yol tutturuyor. Şehir Sesi I, İstanbul'u müzik aletlerinin rüzgâr, su, mimari ve güvercinlerle girdiği etkileşim aracılığıyla yakalayan, böylece deneysel ses uzamları yaratan bir görsel-işitsel kartpostal. Şehir Sesi II, kentin değişik yerlerinden sahnelerin, üstünde popüler şarkı sözleri bulunan dikiz aynalarından yansıdığı bir meditatif uzam enstalasyonu; Şehir Sesi III ise değişik yaşlardan insanların el çırpma sesini tek motif olarak kullanıyor. Kent uzamı içine yazılmış anıların ve yakalaması zor anların fragmanlarını ele alan Şehir Sesi, aynı zamanda geçmişle bugünün karışımına ve kentsel gerçekliği oluşturan görünmez dillere gönderme yapıyor.