David Maljković
Antrepo No.3

1973, Rijeka. Zagreb'de yaşıyor.

David Maljković'in yapıtları, unutulmuş ya da "görünmez" mirasla, ya da şu anda değerli görünmeyen mirasla yüzleştiriyor. Fuardan Sonra (2009), Zagreb'de 1950-1956 arasında etkin bir sanatçı grubu olan EXAT 51'in üyeleri arasına katılacak Vjenceslav Richer, Ivan Picelj ve Aleksandar Srnec tarafından tasarlanan ve 1949'da Uluslararası Viyana Fuarı'nda yer alan Yugoslavya Pavyonu'nu canlandırıyor. Bu grup yüksek ve uygulamalı sanatlar arasındaki sınırların kaldırılmasını önermiş, sanatsal edimin kolektif ve deneysel yönlerini vurgulamıştır. Grup üyeleri, Yugoslavya'nın ekonomik refahını göstermeye çalıştığı ticaret fuarları ve dünya sergilerindeki çeşitli Yugoslav Pavyonlarının mimarisinden ve tasarımından sorumluydu.

Fuardan Sonra'da Maljković, Pavyon'u tam tersi bir başka mekânla, Zagreb'in bitpazarı Hreljić'le şaşırtıcı bir diyaloğa sokuyor. Yugoslav Pavyonu'nun siluetini, bitpazarının üzerinde dolaşırken gösteren kolajlar, bugün eksik olan iyimser ve ilerlemeci bir siyasi projenin hatırlatıcısı olarak, pavyonun varolmayan görüntülerini geri getiriyor. Geçmişi geri getiriyor olmalarına karşın Maljković'in çalışmaları nostaljiyle değil, geçmişe ciddi bir gözle bakma ve bugün için taşıdığı potansiyeli değerlendirme olasılığıyla ilgileniyor. Tarihsel sergileri ve sergileme modellerini incelemeye odaklanışlarıyla bu çalışmalar, bir serginin zamandan arınmış ideal bir mekân değil, tarihin ve sunum/alımlama alışkanlıklarının belirlediği bir deneyim olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyorlar.