Marwan
Antrepo No.3

1934, Şam. Berlin'de yaşıyor.

Elli yıldır Berlin'de yaşayan Marwan, 1960'larda daha baskın konumdaki Soyut Dışavurumculuk'a alternatif bir hareket olan Yeni Figürasyon'un savunucularından biri oldu. Marwan'ın suluboyaları (1963-2009) ve yağlıboyaları (1965-66) tanımlanmamış ve yoğun renkli zeminlerde yüzleri ve bedenleri ele alıyor. İnsan başı, son otuz yıldır Marwan'ın başlıca konusu. Tablolarında ve suluboyalarında varoluşçu unsurlar, korkunç biçimde kesilip biçilmiş insan bedenleri ve insan başı motifinin saplantılı bir biçimde yinelenmesiyle resimsel bir anlatım buluyor ve "hümanizm"le kolayca bağdaştırılmayı olanaksız kılıyor. Yavaş ve titiz çalışan, katman üstüne katman ekleyen Marwan, yüzeye açılan figürler yaratıyor ve böylece insanların paranoyasını ve yabancılaşmasını izliyor.