Aydan Murtezaoğlu & Bülent Şangar
Antrepo No.3

Aydan Murtezaoğlu
1961, İstanbul. İstanbul'da yaşıyor.
Bülent Şangar
1965, İstanbul. İstanbul'da yaşıyor.

Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar yirmi yıldır, çağdaş Türk toplumunun öznel deneyimlerini belirleyen toplumsal normlarla ilgileniyor. İşsiz İşçiler - sana yeni bir iş buldum! (2009) sanatçıların ilk "resmi" ortak çalışmaları; tüm sanatsal uğraşlarını emek ilişkileri ve üretim koşullarının oluşturduğu karmaşık sistem içine oturtma yönündeki ortak girişimleri.

İşsiz İşçiler - sana yeni bir iş buldum!'un katılımcıları, gazetelerde duyurulmuş ücretli bir iş için başvuran genç ve işsiz üniversite mezunlarından oluşuyor. Enstalasyon bir atölye ya da fabrikayı andırıyor, burada gençler anlamsız edimlerde bulunuyor. Bazıları sonu gelmez bir şekilde giysileri katlayıp açıyor, diğerleri bir mağazadaymışçasına parfüm sunuyor. Bu boş edimler işi daha geniş anlamda "hizmet endüstrisi"nin çerçevesine sokuyor. Çalışanlar fikir ve düşüncelerini birbirleriyle ve izleyicilerle diyalog içinde dile getirmeye özendiriliyor. Sanatçılar bu projenin amacının, kapitalizmin "proletaryadan prekaryaya geçiş süreci"yle yarattığı toplumsal adaletin yenilgilerini ve azalışını sorgulamak olduğunu belirtiyor.