Museum of American Art (Amerikan Sanatı Müzesi)
Antrepo No.3

2004 yılında Berlin'de (Stalinallee 91) açılan Amerikan Sanatı Müzesi (MoAA) 20. yüzyıl modern sanatının hatıralarını bir araya getirmeyi, korumayı ve sergilemeyi amaçlayan bir eğitim kurumu. Müzenin odağında New York'taki Modern Sanat Müzesi (MoMA) tarafından düzenlenen ve Soğuk Savaş döneminde Batı Avrupa'yı dolaşan Amerikan modern sanat sergileri yer alıyor. Bu sergiler bireyselliğe, enternasyonalizme ve modernizme dayalı ortak bir savaş sonrası kültürel kimliğinin kurulmasına katkıda bulunmuştu.
Amerikan Sanatı Müzesi, Berlin'deki kalıcı enstalasyonun yanı sıra Savremena umetnost u SAD/ABD'de Modern Sanat (2006) gibi çeşitli koleksiyonları da barındırıyor. Bu koleksiyonun teması, MoMA New York'un düzenlediği ve 1956 yılında Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden bir gezici sergiye dayanıyor.

Savremena umetnost u SAD/ABD'de Modern Sanat koleksiyonu, Amerikan modern sanat sergilerinin görece liberal sistemi, açık sınırları ve kültürel aracıların serbest dolaşımıyla sosyalist Yugoslavya siyasi bağlamındaki algılanış koşullarını konu ediniyor. MoAA, modern sanatın can alıcı gelişmelerini yeniden hatırlama, sanat tarihini öznel ve siyasi çıkarlara dayalı bir zemin karşısında yeniden anlatma yolunda bir çaba olarak görülebilir. MoAA Batı modernizmine dair görünürde tarafsız bir projenin oldukça siyasi yaklaşımları ile Soğuk Savaş dönemi kültürünün daha geniş kapsamlı ve karmaşık okumalarını savunuyor. MoAA'nın Belgrad ve İstanbul arasındaki oldukça eskiye dayanan tarihsel bağları bugüne taşıyan bu koleksiyonu sergilemesi, gelecekte olası bir MoAA İstanbul için bir itici güç sağlıyor.