Hüseyin Bahri Alptekin
Antrepo No.3

1957, Ankara-2007, İstanbul.

Sanat, sosyoloji ve felsefe eğitimi gören Hüseyin Bahri Alptekin, çağdaş Türk sanatının başlıca isimlerinden biridir. Çeşitli toplumsal, kültürel ve jeopolitik konuları inceleyen sanatsal üretimi, farklı kentlerin kentsel gerçekliğine yapılan göndermeleri yeniden kendi kapsamına aldı. İstanbul ve onun devasa kentsel tasarımı, Alptekin için daimi bir esin kaynağı oldu."Şikayet Etme" cümlesini içeren neon tabelası ilk kez 2007'deki 52. Venedik Bienali'nde, Türkiye Pavyonu'ndaki daha büyük bir multimedya enstalasyonunun parçası olarak gösterildi; yapıt, sanatçının daha önceki kentsel gerçeklik araştırmalarına eklemleniyor. LED (Işık Veren Diyot) tekniği kullanılarak yapılan harfler dolaylı olarak, Çinli üreticilerin dağıttığı bu malzemenin son zamanlarda genişleyen pazarına gönderme yapıyor."Şikayet Etme" hiyerarşik bir durumu ima eden bir emir cümlesidir, ama sanatçının dediği gibi, birine şikayet etmemesini söylemek de "özünde bir tür şikayettir aynı zamanda". Bu mesaj, potansiyel alımlayıcılara bağlı olarak çok sayıda yoruma açık ve toplumsal gerçekliğe karşı daha etkin bir duruş arzusunu yansıtıyor.