Mohammed Ossama
Antrepo No.3

1954, Lazkiye. Rotterdam ve Şam'da yaşıyor.

Yönetmen ve senarist Mohammed Ossama, Moskova'daki Gerasimov Sinematografi Enstitüsü'nde (VGIK) film öğrenimi gördü. Filmleri güç yapılarını ve bunların bireysel kimlikler üstündeki etkisini inceliyor. Devletin en küçük organizasyon yapısı olan aile, toplumsal düzenin sürekliliğini sağlar ve böylelikle onun norm ve değerlerini korur. Güç ilişkilerine bu şekilde istikrar sağlanması çoğu zaman onu iletenlerin ve onun alıcılarının bilgisi dışında gerçekleşir. Ossama bu disiplin uygulamalarının her yerde bulunduğunu ve sürekli olarak normalleştirildiklerini gözlemliyor, film projeleri de bu uygulamaları görünür ve tanınır kılma girişimleri olarak görülebilir.
Adım Adım (1979), Ossama'nın film mezuniyet projesi. İlk bakışta Suriye taşrasının güzelliği hakkında bir belgesel gibi görünüyor, ancak ardından toprağı, şehri ve insanları kontrol eden daha büyük güçleri ortaya çıkarmaya yöneliyor. Köy halkının günlük çabalarını ve çok temel eğitim sistemini görüntüleyerek, ebeveynlerinin zor çiftçilik yaşamlarını sürdürmek ya da şehirde göçmen işçi olmak arasında seçim yapmak zorunda kalan ergen köylülerin sıkıntılarını gösteriyor. Dinsel ve siyasal ideolojiler arasında sıkışıp kalmış bu genç köylüler, büyük bir otorite hayranlığıyla orduya katılıyor. Ossama'nın kısa filmi kişinin toplum içinde geçmek zorunda olduğu teslimiyet aşamalarını ve doğayla aracısız bir şekilde bir arada yaşama durumundan en sevdiklerine karşı bile şiddet uygulanmasını kabul etme ve haklı gösterme durumuna geçen bireysel zihin yapısının bu dönüşümünü izliyor. Film, bir süre sonra köylü nesillerini vatandaş-askere dönüştürme sürecinin bir parçası olarak toplumun şiddeti nasıl normalleştirdiğinin ve haklı gösterdiğinin anlatımı haline geliyor.