Nam June Paik
Antrepo No.3

1932 Seoul-2006, Miami.

Nam June Paik'in sanatının, 20. yüzyıl sonlarının medya kültürü üzerinde derin ve devamlı bir etkisi oldu. Yapıtı televizyon yayıncılığının yeniden tanımlanmasına ve videonun bir sanat aracı haline dönüşmesine katkıda bulundu. Projeleri, yazıları ve dersleri aracılığıyla sanatsal üretimin tanımlarını ve dilini genişletti. 1950'lerin, 1960'ların ve 1970'lerin siyasetinden ve anti-sanat hareketlerinden esinlenen Paik, performansın potansiyelini teknolojik imkânlarla birleştirmenin yollarını kararlı bir şekilde aradı.

Life (1974/1983), malzeme seçimi açısından Paik'in diğer yapıtlarına benzemese de, kaynağına gönderme yapan başlığı, sanatçının sanat ve günlük yaşam arasındaki ilişkiye yönelik olarak sürdürdüğü araştırmalarla yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. 1937-1972 arasından seçilmiş kırk dört Life dergisi kapağı ve 1983'ten bir özel sayı, kronolojik olarak, bir özgeçmişe benzeyecek şekilde sıralanmış. Paik bu dergilerin üstüne kendi yaşamöyküsünden "veriler" içeren konuşma balonları eklemiş. Çoğu zaman mizah ve ironi içeren bu balonlar, sanatçının yaşamöyküsüyle Life dergisinin konu ve tarihlerini örtüştürüyor. Yıllar içinde derginin etkisi onu, muhafazakâr, Amerikan yanlısı siyasetle popüler medyadaki kendinden hoşnut seçkinlerin röntgenciliğe meyilli sosyal günlükleri arasında bir ittifak oluşturma sürecini yansıtan dönem belgelerinden biri haline getirdi. Paik'in kişisel ve çoğu zaman sanatla ilgili göndermeler koyması ("Fluxus bir hafta içinde Wiesbaden'da başlayacak"), görünürdeki "nesnellik"i hakkında bir yorum yapıyor ve nihayetinde onu yok ediyor.