Darinka Pop-Mitić
Antrepo No.3
Tütün Deposu 1 & 2

1975, Belgrad. Belgrad'da yaşıyor.

Darinka Pop-Mitić'in yapıtları kolektif anıların yeniden kurgulanmasını ve bunların siyaset üzerindeki, siyasetin de onlar üzerindeki etkilerini konu alıyor. Belirli edimlerin, tavırların ya da tarihsel olayların gündeme oturup gündemden düşmesinin nedenlerini saptamaya çalışan sanatçı, bu süreçlerde işbirlikçilik ve inkârın rolünü de sorguluyor.
Manzaralar (2004-2005), orta sınıf bir oturma odasının atmosferine yerleştirilmiş resimlerden oluşan bir enstalasyon. Oldukça kiç çerçevelerin küçük, oyma plaketlerindeki isimler bize bu resimlerin ne hakkında olduğunu söylüyor. Ancak bunlar aynı zamanda eski Yugoslavya'daki savaş döneminden kalma kitle mezarlarının bulunduğu yerler. Bu yapıtı okumanın diğer anahtarı, enstalasyonun parçası olan aşırı sağcı milliyetçi gazeteler -Pop- Mitić kendi resimlerini, okuyucuların aşk mektuplarını resimlemek için kullanmış. Sanatçı burada kişinin korunaklı bir orta sınıf yaşam sürebilmek için kabul edilebilir bulduğu ya da yalnızca görmezden geldiği şeyler hakkında, "sanatın güzelliği"nin suça iştirak eden sessiz çoğunluklar yaratmada hâlâ ne derece katkıda bulunduğu hakkında söz alıyor.
Korsan Jenny (2009) adlı duvar resmi adını, Brecht'in Üç Kuruşluk Opera'sındaki aynı adlı şarkıdan alıyor ve radikal feminizme, sınıf çatışmasına ve devrimci teröre yaptığı göndermeleri görsel dile çeviriyor. Önceleri propaganda amacıyla kullanılan güçlü bir araç olan duvar resminin seçilmiş olması, Pop-Mitić'in sergideki diğer yapıtıyla yelpazenin iki ucunu oluşturuyor. Manzaralar sanatın küçük burjuvayı yatıştırmaktaki rolünü sorgularken, Korsan Jenny toplumu harekete geçirme potansiyeli hakkında sorular soruyor.