Doa Aly
Feriköy Rum Okulu

1976, Kahire. Kahire'de yaşıyor.

Doa Aly, toplumun rol yapma ekonomisiyle, farklı davranış biçimlerinin kullanımıyla ve bunların farklı durum ve bağlamlarda nasıl değiştiğiyle ilgileniyor. Öznel ve yansıtılmış imge arasında gidiş-gelişler, seçilmiş ve dayatılmış rollere ait hareketler sanatçının en sevdiği sanatsal konular. Aly, edimleri ve sürekli bir kimlik mücadelesi sonucunda muğlak ama üretken bir duruma ulaşan ve "modern uyumsuzlar" olarak adlandırılan bireylerin peşinden gidiyor. Video çalışmaları, sanatçının kendisi tarafından yaratılmış ya da edebiyattan alınmış (William Blake, Guy de Maupassant, Wilhelm Jensen) kurgu karakterlere gönderme yapıyor. Bu hikâyelerde insan bedeni, eski benlikten yenisine geçişin çatışmalarını dile getiriyor.
Doa Aly'nin videosu Harika Yürüyüşlü Kız (2009), Rus halk masallarını, Wilhelm Jensen'in Gradiva, Bir Pompeii Fantezisi (1918) adlı romanını ve Aly'nin yazdığı "Pusula Kız" adlı bir öyküyü temel alıyor. Freud'un "Wilhelm Jensen'in Gradiva'sında Sanrı ve Düş" adlı ünlü incelemesinde analiz edilen bu arkaik hikâye, sanatçı tarafından hazır duyusallığı ve saplantılılığı nedeniyle seçilmiş. Kadın kahramanın bakış açısından anlatılan video, takıntılar ve karşılıksız aşk, hasret ve arzu, düş kırıklığı ve şehvet meselelerine, ötekiyle iletişim kurma arzusunun sonunda onun taklidine dönüşme biçimine değiniyor.