Vangelis Vlahos
Antrepo No.3

1971, Atina. Atina'da yaşıyor.

Araştırma metodolojisi ve arşiv malzemesi kullanan Vangelis Vlahos, tarihsel kavramları yeniden düşünmek için birer araç olarak açık anlatılar üretiyor. Vlahos'un çalışmalarının temelinde, mimarlığın diliyle siyasetin ve ekonomik gücün dilini yüzleştirme konusuna uzun süredir duyduğu ilgi bulunuyor. Mimarlık ve kentsel çevrenin ideolojileri ve ulusal siyasetteki tarihsel süreçleri yansıtma biçimleriyle ilgileniyor. Ürettiği ve bulduğu arşivler basından, devlet arşivlerinden ya da internetten malzemeler içeriyor, geçmişin parçalı nesneleri olarak ele alınıyorlar ve yeni bir bağlamda yeniden bir araya getiriliyorlar.

Gri Bölgeler (2009) adı, Türk yetkililerin Ege Denizi'nde, Yunanistan'la Türkiye arasında defalarca siyasi ve askeri gerginliğe yol açan tartışmalı bölgeleri tanımlamakta kullandıkları terime gönderme yapıyor. Enstalasyon bu gerginliklerden ikisini, Yunan gazete arşivlerinde bulunan gemi fotoğraflarını birbirine koşut olarak kullanarak sunuyor. Bu gemiler 1970'lerde Yunanistan'ın Ege Denizi'nden yararlanma girişimlerinin bir parçasıydı. Günlük görüntüler kullanan bu çalışma, çağdaş medyanın çatışma ve sınır fikirlerini nasıl sunduğu hakkında bir meditasyon haline geliyor.