Karen Andreassian
Tütün Deposu 1 & 2

1957, Erivan. Erivan'da yaşıyor.

Karen Andreassian'ın belgesel çalışmaları sergi alanının ötesine uzanır. Disiplinlerarası araştırmaları Ermenistan'ın siyasi ve jeolojik görünümlerini ve Sovyetler-sonrası dönemde yaşadığı toplumsal dönüşümü kayıt altına alır. Örneğin Voghchaberd Projesi'nde (2003) Andreassian, Erivan yakınlarındaki bir köyün belgesel arşivini oluşturmuştu. Bir heyelandan çok kötü biçimde etkilenmiş bu kırsal alan, süreğen bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Andreassian, el kamerası kullanarak yok olma sürecindeki bölgenin insanlarını kaydeder ve onları elektronik uzama yerleştirerek, yaşamlarının farklı jeo-antropolojik katmanlarına ulaşılmasını sağlar.

Ontolojik Güzergâhlar (2009), sanatçının Paris'te yaşayan yazar ve bağımsız araştırmacı Stephen Wright ve Erivan Devlet Üniversitesi Sanat Tarihi ve Kuramı Bölümü'nden beş öğrenciyle birlikte gerçekleştirdiği bir proje. Andreassian burada, Erivan'ın merkezindeki Azatutyan (Özgürlük) Meydanı'nda, seçim sonrası gösterilerinin güç kullanılarak dağıtılmasının ardından, Erivan'daki Kuzey Caddesi'nde gerçekleştirilen siyasi yürüyüşlerden esinlenmiş bir yürüyüşçüyü canlandırıyor. Andreassian'ın siyasi yürüyüşlerinde öğrencilerin kişisel hikâyeleri fiziksel ve zihinsel olarak takip ediliyor ve birbirine bağlı yerlerin bir haritası çıkarılıyor. Projede kullanılan çok miktardaki malzeme -kağıtlar, fotoğraflar ve belgeler- aynı adı taşıyan bir kitapta kullanılıyor.