What is to be done / Chto delat? / Ne Yapmalı?
Tütün Deposu 1 & 2

2003'te kuruldu. Petersburg, Moskova ve Nizhny Novgorod'da yaşıyorlar.

Chto delat / Ne yapmalı?, adını 19. yüzyıl Rus yazarlarından Nikolai Çernişevski'nin bir romanından ve Lenin'in 1902 tarihli siyasal metni "Chto delat"tan alan bir kolektif. Siyasal kuram, sanat ve siyasal eylemciliğin kesişiminde yer alan kolektifte sanatçılar, eleştirmenler, felsefeciler ve yazarlar bulunuyor. Chto delat 2003'ten beri, Rus entelektüel kültürünün daha geniş bir uluslararası bağlamda yeniden siyasallaşmasını hedefleyen İngilizce-Rusça bir gazete yayımlıyor. İstanbul Bienali için "Büyük Yöntem"i konu alan özel sayı, Bertolt Brecht'in geliştirdiği diyalektik ve yöntemler konusunu ele alıyor, yazarlar arasındaysa Peio Aguirre, Antonio Negri, Gene Ray, David Riff, Dmitry Vilensky ve Sergei Zemlyanoi var.
Videolardan ve yerinde yapılmış duvar çizimlerinden oluşan enstalasyon, toplumsal özgürleşme ve kolektivizm için siyasal projelerin potansiyeli hakkında düşünüyor. Perestroika - Songspiel (2008-2009) ve Post Yugoslav Songspiel (2009), antik tragedyalar gibi yapılandırılmış; dramatis personae, koro ve bir grup kahraman olarak ayrılmış. Perestroika- Songspiel'in karakterleri, perestroika'nın yarattığı temel tipler, her birinin de kendine özgü bir vizyonu var: Demokrat, iş adamı, devrimci, milliyetçi ve feminist. Benzer bir yapısı olan Post Yugoslav Sonspiel ise sosyalist bir geçmişin bugünkü neoliberal düzene dönüşmesine adanmış; 1989 sonrasındaki siyasal değişimlerin entelektüel koşullarını araştırıyor. Liberaller, milliyetçiler, yabancılar ve entelektüeller, Tito'nun Yugoslavya'sından bugüne siyasal duruşlarının nasıl değiştiğini tartışıyor.

Dmytri Vilenski'nin videosu Perestroika Günlükleri, Petersburg Belgesel Film Stüdyosu'nun sağladığı ve perestroika sırasında (1987-1991) Leningrad'da gerçekleştirilen gösterilere ait arşiv çekimlerinin montajlanmış iki saatlik versiyonu. Bugün, perestroika tarihin sayfalarında kaybolmaya yüz tutmuşken, anlaşılan yirmi yıl öncesinden farklı görünüyor, video da bugünün Rusya'sının kinisizm ve yabancılaşma temelli konjonktüründen/spekülasyonundan bakarak bu konu hakkında düşünüyor.