Zanny Begg
Antrepo No.3

1972, Sidney. Sidney'de yaşıyor.

Zanny Begg, mekânsal politika ve fiziksel ve toplumsal yansımaları üzerine bireysel ve kolektif çalışmalar üreten, küreselleşmiş kapitalizmin belli mekânlardaki gündelik geçinme biçimleri üzerindeki etkisini araştıran bir sanatçı, aktivist ve yazar.

"Akşam yemeğimizi kasabın, bira imalatçısının ya da fırıncının cömertliğinden değil, onların kendi çıkarlarını gözetişlerinden bekleriz." Sanatçının Şeker mi (Şaka mı) (2009) adlı işinde geçen bu söz, "modern ekonominin babası", "görünmez el ilkesi" diye bilinen ekonomi teorisi ile çıkara dayalı eylemler üzerine kurulu, çoğunluğa refah getireceği varsayılan bir pazar ekonomisini savunan Adam Smith'ten alıntılanmıştır. Şeker mi (Şaka mı), çeşitli animasyon ve çizimleri, meta fetişizmi ve kurmacaları, sermayenin her yerde hazır ve nazır olma niteliği ve maksimum kâr sağlama peşindeki gösterişli edimsel eylemleri üzerine yorumda bulunan bir enstalasyon içinde bir araya getiriyor. Filmde yer alan popüler ikonik karakter Beyaz Tavşan'ın maskesi, kapitalizmin hile ve illüzyonlarının bir metaforu. Anlatının baş karakteri ise illüzyonist Bay Görünmez Eller, yani kapitalist düzenin kendisi. Sanatçı, Cadılar Bayramı'nda çocukların evleri ziyaret ettiği "Şaka mı (Şeker mi)" denilen gelenekle oynayarak kendi kendini düzenleyen serbest piyasa kurgusuna göndermede bulunuyor. Halihazırdaki ekonomik krize yol açan istilacı küresel ekonomi politikalarının uzun vadeli sonuçlarına açık bir gönderme olarak, Bay Görünmez Eller'in izleyici kitlesi her zamankinden daha geniş olsa da "hiçbir yeni numarası kalmadığı için" başı derttedir.