Kırmızı İplik Konuşma ve Sohbetler Dizisi - 3
Kıtaların Kayması: Algı Politikaları
Brian Holmes ve Claire Pentecost
Kırmızı İplik Konuşma ve Sohbetler Dizisi'nin üçüncü konuşması, 17 Şubat 2009'da Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
1970'lerden bu yana ilk kez bir ekonomik kriz, küresel kalkınma modelinde muhtemel değişiklikler gündeme getirecek ölçüde jeopolitik güç dengelerini altüst ediyor. Bu potansiyel dönüşüme sanatçılar nasıl katılabilir? Farklı yaşam biçimleri ve yeni yarınlar düşlerken, ortaya çıkabilecek en kötü sonuçlar konusunda bizi nasıl uyarabilirler?
İstanbul'da -ya da New York'ta, Delhi'de veya Şanghay'da- fotoğraf makinenizle, gözlerinizi dört açarak dolaşın: Şehrin ulusötesi ağların bir parçası olarak nasıl işlediğiyle ilgili muazzam bir bilgiyle karşılaşır, ancak ulusal veya bölgesel ekonomi, siyasi partilerin oluşumuna yön veren kültürel koşullar veya zihin yapıları ve davranış biçimlerindeki uzun vadeli değişimlerle ilgili hemen hiçbir bilgi edinemezsiniz. Günümüz toplumunun dolaşım örüntüleri yapısal bir körlüğü besliyor. Son dönemde tanık olduğumuz sosyal bilimleri sanatsal pratiklerle bir araya getirme çabaları her düzeyde (küresel, kıtasal, ulusal, bölgesel, kişisel) değişim algısı için esas niteliğinde. Ancak her tahlil, karşımıza kendi bakış açısı, çıkarları ve önyargılarıyla yüklü olarak çıkıyor. Bizi ilgilendiren ise, toplumsal olaylara katılabilen, hatta onları üretebilen ve bunu yaparken de eylemlerinin biçimi, süreci, anlamı ve amaçlarıyla ilgili eleştirel sorular oluşturan deneysel gruplar. Bu gruplar, fikirleri deneyim ve kamusal tartışmalarla sınama yoluyla gözlerini açabilir ve daha geniş bir çerçevede paylaşılabilecek vizyonları ortaya koyabilirler.
Brian Holmes ve Claire Pentecost, geçtiğimiz dört yıl boyunca New York'taki 16 Beaver Grubu ile işbirliği içinde düzenledikleri jeopolitik değişimin gündelik hayata etkilerine odaklanan "Kıtaların Kayması" başlıklı otonom seminerde sanatçıları, toplumsal kuramcıları ve aktivistleri bir araya getirdiler. Bu kapsamdaki en son seminer Hırvatistan'ın Zagreb kentinde, WHW / What, How and for Whom (Ne, Nasıl ve Kimin için) küratör kolektifi ile işbirliği halinde düzenlendi.
Brian Holmes, sanatsal ve siyasi eylem biçimleri ile çalışan bir kültür eleştirmeni.
Paris ve Chicago'da yaşıyor, bir yandan da durmaksızın dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. Latince kökenli diller alanındaki doktorasını Berkeley Üniversitesi'nde (California) tamamlayan Holmes, Hieroglyphs of the Future: Art and Politics in a Networked Era (Geleceğin Hiyeroglifleri: İletişim Ağları Çağında Sanat ve Siyaset) (Zagreb: WHW, 2002) ve Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineering (Kolektif Hayaletleri Salıvermek: Tersine Hayal Mühendisliği Yazıları) (New York: Autonomedia, 2008) başlıklı kitapların yazarıdır.
Claire Pentecost, bilgi kategorilerini düzenleyen imgesel ve kurumsal yapıları sorgulamak için pek çok farklı ortamın imkânlarını kullanarak çalışan bir sanatçı ve yazar. Pentecost'un son dönem çalışmaları endüstriyel ve biyoteknik tarım ve bunların ithalatıyla uğraşan ticaret sistemleri ile alternatifleri üzerine yoğunlaşıyor. Claire Pentecost aynı zamanda fotoğraf ve eleştirel kuram dersleri ile disiplinlerarası seminerler verdiği Chicago Sanat Enstitüsü Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde (School of the Art Institute of Chicago) doçent olarak görev yapıyor.