Paneller

Küratörlük, Sanat ve Pedagojik Yönelim
30 Ekim 2009, 18.30-20.30 / İTÜ Taşkışla Kampüsü, Konferans Salonu No.109

Konuşmacı: Paul O'Neill

Bu konuşma/sunum, son yıllarda çeşitli projelerde görülen biçimiyle farklı çağdaş küratörlük projelerinde, sanat uygulamalarında ve sanat üzerine yazılarda ortaya çıkan pedagojik modellere başvurma yönelimini ele alacaktır. WHW, bienalleri için pek çok arzularını dile getirdi; bunların arasında, Brecht'in popüler eğitimin ve siyasal ajitasyonun bir yolu olarak sanatın nasıl kullanılabileceğine dair fikrini öne sürmek, canlandırmak ve sorunsallaştırmak da vardı. Eğitim bütün müze programlarının, fuarların ve büyük çaplı sergilerin baskın bir yönü haline geldi: Pedagoji, 2007'deki documenta 12'nin üç izleğinden biri olarak benimsendi; Lefkoşa için hazırlanan ama gerçekleştirilmeyen, sergi yapısı olarak Manifesta 6 deneysel sanat okulu ve bununla bağlantılı Bir Sanat Okulu İçin Notlar; birleşmişmilletlerplaza; proto-akademi; tıpa zirvesi; Gelecek Akademisi; yardımcı eğitim; Özgür Kopenhag Üniversitesi; A-K-A-D-E-M-İ; Mark Dion'un Okulu; Tanya Bruguera'nın Havana'daki Arte de Conducta'sı; Filistin'deki Sanat Okulu; Belgrad'daki Kayıp Araştırmalar Okulu ve başka pek çok örnek. Eleştirel kültürel pedagojiler olarak düşünülmüş çeşitli küratörlük modelleri ve sanat uygulamaları (çoğunlukla spekülatif –açık– özgürleştirici projeler) uluslararası alanda pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeler, küratörlük uygulamalarında söylemsel modellere, özellikle de 1990'ların ortalarından beri göze çarpan yönelimle tutarlılık gösteriyor. O'Neill ve Wilson pedagojik modellere ve uygulamalara bu yönelimin potansiyelini eleştirel olarak tanımlama, saptama, bunların üzerinde düşünme ve sonuçlarına kafa yorma arayışında.

Bu konuşma, aşağıdaki yayının tanıtımına eşlik etmeyi amaçlıyor, Küratörlük, Sanat ve Eğitime Yönelim (Amsterdam ve Londra: de Appel ve Open Editions, 2009); kitapta katkısı bulunanlar : Andrea Phillips • Irit Rogoff • Wouter Davidts ve Daniel Buren • Cornford ve Cross • Eva Diaz • Marion von Osten • Edgar Schmitz • Anton Vidokle • William Keizen • Emily Pethick • Dave Beech • Jan Verwoert • Janna Graham • Liam Gillick • Peio Aguirre • 16 Beaver • Sally Tallant • Simon Sheikh • Raqs Media Collective • David Blamey ve Alex Coles • Stewart Martin • Radical Philosophy vd.

Kamusal Alan Arayışı: Sekülerlik için Sorular
7 Kasım 2009, 17.00-19.00 / İTÜ Taşkışla Kampüsü, Konferans Salonu No.127

Konuşmacılar: Paul Domela (moderatör), Fulya Erdemci, Orhan Esen, Janna Graham, Ziauddin Sardar

Sanat ve kamusal alan hakkındaki tartışmalarda din, bir bakış açısı ya da tartışma konusu olarak göze batacak biçimde eksik. Ancak daha önceleri ırk, etnisite, cinsellik ve toplumsal cinsiyet tartışmalarının toplumda eşit tanınma ve saygı talebinde bulunmuş olduğu gibi son yıllarda din de kamusal alanda sekülerlik varsayımına karmaşık sorular yöneltmiştir.

Bu alanı kişinin kendine özgü bakış açısı dışında bir perspektiften görmek mümkün mü? Bu indirgenemez farklılık durumunda, irrasyonellik (akla aykırılık) ve mantıksızlığın resmin bir parçası olduğunu kabul ettiğimizde arabuluculuk imkânları nelerdir? Sanatçılar bu karmaşık ve yüklü zeminle nasıl ilişki kurabilirler?

Liverpool ve İstanbul Bienalleri arasında, bu konuların İngiltere ve Türkiye’deki farklı gelişim çizgileri ve özgüllükleri hakkındaki konuşmalardan yola çıkarak, kamusal alanın gelenek ve modernlik, özel ve kamusal, dini ve seküler kavramlar arasında bir tuzak olduğu fikrinin daha fazla araştırılması gereğini öne sürüyoruz.

Bu konu seçkin yazar Ziauddin Sardar’ın açış konuşmasıyla ve tarihçi ve şehirci Orhan Esen’in, Hollanda’daki kamusal sanat kurumu SKOR’un direktörü Fulya Erdemci’nin ve Londra’daki Serpentine Galerisi için yapılan Edgware Road projesinin küratörü ve Ultra Red üyesi Janna Graham’ın sunacağı belirli olay araştırmalarıyla incelenecek. Paneli, Liverpool Bienali Program Direktörü Paul Domela yönetecek.

Bu önemli tartışma sanatçılar ve sanat kurumlarına olduğu kadar, kamusal alanda farklı kitlelere seslenen yazar, mimar ve kentbilimcilere de dokunuyor.